Menu

Opora 2021 – Julka Ch.

Názov projektu: Opora 2021 – Julka Ch.

Hlavným cieľom je zdokonaliť sa v komunikácii prostredníctvom alternatívnej pomôcky.

Alternatívnou pomôckou je program Grid 3 na rozvíjanie komunikačných schopností. Ďalším cieľom je prehlbovanie digitálnych zručností seniorov – program je nainštalovaný v tablete. Nezanedbateľným cieľom je zvýšenie úrovne poskytovaných sociálnych služieb, posilnenie samostatnosti klient zmysluplného využívania voľného času podľa vlastných predstáv.

Splnenie cieľov projektu: Ciele projektu boli naplnené. Zakúpili sme komunikačnú pomôcku Grid 3 a tablet, prostredníctvom čoho môže klientka rozvíjať svoje komunikačné schopnosti a stať sa viac samostatnou.

Projekt bol podporený z finančných prostriedkov Nadácie SPP v rámci Grantového programu Opora 2021