Menu

Plný mesiac december

Svätý Mikuláš my ti ďakujeme, veľkú radosť máme, spomeň si na nás svätý Mikuláš a na druhý rok čakáme ťa zas… Začiatok decembra sme prežili so svätým Mikulášom, ktorý nás navštívil až dvakrát. 12. decembra sme sa spolu s klientkami pani Martou a Lenkou zúčastnili vianočného koncertu pre Prešov – Strom jazykov a generácii v PKO Prešov a tiež sme ochutnali punč na vianočných trhoch.Počas mesiaca december sme vyrábali vianočné pozdravy, ozdobili stromček a urobili Betlehem. Prajeme všetkým požehnaný čas prípravy na príchod Božieho dieťaťa.