Menu

„Deň otvorených dverí“

Deň otvorených dverí a sŕdc: „Otvorme nové perspektívy pre vozičkárov s  prostredím bez bariér“

Občianske združenie LÁSKAVÉ RUKY uskutočnilo dňa 13.9.2022  „Deň otvorených dverí“ vo svojom centre v Prešove na ulici Sládkovičovej č. 22.  Tento deň bol vyvrcholením realizácie projektu pod názvom: „Otvorme nové perspektívy pre vozičkárov s  prostredím bez bariér“. Jedným z cieľov projektu bolo inštalovať schodiskovú zdvižnú plošinu pri vstupe do budovy, a tak zabezpečiť bezbariérovosť budovy, ktorá sa týmto stala kľúčovou pre zmenu životného štýlu ľudí na vozíčku v našom okolí. Dnešným dňom sa nám počas dňa otvorených dverí podarilo rozbehnúť aktivity sociálnej inklúzie zraniteľných skupín a priamo v centre občianskeho združenia zapojiť vozičkárov a seniorov do ich organizácie a účasti na nich. Začínali sme slovanským zvykom privítaním hostí chlebom a soľou. Všetkým zúčastneným sa prihovoril Ing. Marek Reisinger z firmy  EUROVIA, riaditeľ závodu Prešov, ktorý slávnostným, symbolickým prestrihnutím stuhy odovzdal schodiskovú zdvižnú plošinu pre pomoc ľuďom na vozíčku, ktorých sa u nás dnes zišlo 16. Samozrejme vítaní boli všetci, ktorí boli odhodlaní spoznávať niečo výnimočné, premosťovať bariéry, vytvárať nové medzigeneračné priateľstvá, vytvárať niečo netradičné i tradičné, športovať i zabaviť sa – prítomní boli seniori, deti, mládež, rodiny, dobrovoľníci. Obzvlášť s radosťou a úctou sme privítali 43 odídencov z Ukrajiny. Spolu zúčastnených bolo 141 osôb všetkých vekových kategórií. Od najmladšej 2 ročnej Anastázie (Nastenky) z Ukrajiny po 86 roč. pani Máriu zo Slovenska. Bol to deň plný prekvapení s možnosťou dozvedieť sa viac o aktivitách  realizovaných cez o. z. LÁSKAVÉ RUKY pomocou videoprezentácie a bannerov. Potešila tiež možnosť zapojenia sa do rôznych zaujímavých aktivít – spevu, posedenia v záhrade, stíšenia v kaplnke, trocha športového zápolenia, možnosť spoznávania krásy Slovenských tradícií cez hrnčiarstvo a košikárstvo, ktoré si mohli zúčastnení vyskúšať. Zaujala tiež obohacujúca rozmanitosť Ukrajinskej kultúry… Zaujímavé bolo oblečenie niektorých zúčastnených do tradičných slovenských krojov a typických ukrajinských vyšivaniek (blúzok).   Slnečný jesenný deň sme ukončili posedením v altánku i v záhrade pri čaji, káve, koláčiku a utvrdzovaním novovzniknutých priateľstiev naprieč rôznymi generáciami a národnosťami.  Viacerí z prítomných zhodnotili atmosféru ako výbornú, radostnú a prajnú. Skonštatovali, že všetci navzájom sme si boli pomocou aj povzbudením. Našim ukrajinským priateľom sme popriali mier na Ukrajine a skorý návrat domov.  

Tešíme sa na ďalšie podobné podujatie.  

s. Emanuela Mária Rindošová, štatutár o.z. LÁSKAVÉ RUKY

Generálny partner podujatia:

  • Projekt debarierizácie a inklúzie ľudí s poruchami mobility do spoločnosti je realizovaný vďaka podpore a finančnému Grantu Nadácie GRANVIA. NADÁCIU GRANVIA založili spoločnosti, ktoré stoja za projektom rýchlostnej cesty R1 PR1BINA. 52 kilometrová rýchlocesta spája Nitru a Tekvoské Nemce a patrí k nej aj severný obchvat Banská Bystrica.  

Ďalšími partnermi pre „Deň otvorených dverí“:

  • Grantový program 2022 Nadácia SPP: PROGRAM PODPORY PARTNERSTIEV

Názov projektu: Hrnčiarstvo v rukách detí a seniorov

Cieľ projektu:  zvýšenie kvality života seniorov – odbúranie sociálnej izolácie, zapájať mladú generáciu do hrnčiarstva, budovať medzigeneračné priateľstvá

  • Grantový program HENKEL SLOVENSKO SENIOROM 2022

Názov projektu: Šport a hrnčiarstvo – nový rozmer v živote seniorov     

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov s poruchou mobility, rozvinúť manuálne zručnosti  a vedomosti. Nadviazať na spomienkovú terapiu – hrnčiarstvo a práca s hlinou.

Aktivity: Fyzioterapia organizovaním športových podujatí. Organizovanie tvorivých dielní. Všetky aktivity sú organizované v spolupráci s deťmi a mládežou, rodinou a dobrovoľníkmi.

  • BISCHÓFLICHES Ordinariat,  Aktion Hoffnung-Hilfe, Fur Die Mission GmbH,  AUGSBURG , DEUTSCHLAND                   
  • Andreas-Petrus-Werk, Katholica Unio, Austria
  • OEUVRE D’ORIENT, paríž, Francúzko
  • Dom sv. Kozmu a Damiána
  • Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
  • Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove

Účastníci podujatia: