Menu

„Tablet od srdca“

Dňa 15.05.2020 vďaka iniciatíve Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb, sme ako poskytovateľ pobytových služieb, dostali vzácny dar pre našich seniorov – „Tablet od srdca“. Dva nové tabletAy nám umožňujú častejšie vzájomné prepojenie klientov s rodinami a priateľmi pomocou videohovorov. Je to významný krok v preklenutí izolácie spôsobenej nemožnosťou stretávať sa osobne s príbuznými a priateľmi, kvôli pandémii koronavírusu COVID-19. Hlavným sponzorom projektu je firma Philip Morris Slovakia s.r.o., na projekte sa ďalej podieľa aj spoločnosť Mall Group, dodávateľ tabletov a spoločnosť Slovak Telekom, ktorá do všetkých tabletov venovala SIM karty s dátovou konektivitou. Tento darček nás potešil, rozjasnil všedné dni a povzbudil našich seniorov do väčšej  komunikácie s rodinami a priateľmi, kde sa nielen počujú, ale aj vidia. ĎAKUJEME.