Menu

Maľujeme taniere na motívy starých mám

Tak ako dobrá mama sa teší z každej maličkosti dosiahnutej dieťaťom, hoci to je len jedna čiarka, prvý obrázok čo nakreslilo, ..a o tom sa “zaručene“ musia dozvedieť aj priatelia, známi, susedia, podobne aj my sa tešíme z našich seniorov a s úprimnou radosťou sa delíme o zážitky a méty, ktoré spoločne dosahujeme.
Vo februári 2017 našich seniorov veľmi seriózne „zachvátila“ aktivita – Mesiac ľudových tradícií.
Ako dobrovoľníčka som s nim počas dvoch dní maľovala taniere. Maľovanie odkrylo celú sériu rozhovorov o tom, čo bolo kedysi, ako si dávno dekorovali svoje príbytky., …aké to bolo pekné…
Každý dostal tanier s predkreslenými kontúrami a vypísaným svojim menom, ktoré deň vopred namaľovala dobrovoľníčka Mariana, ktorá má umelecký talent na kreatívne aktivity… Ako to pokračovalo medzi seniormi ďalej?
vyberali (volili) si farby, radili si navzájom, aká farba by sa tam hodila, susedky si „navrhovali“ čo by tam ešte bolo potrebné domaľovať, no musia počkať na zaschnutie farby – no nevedia sa dočkať, kedy budú znovu v maľovaní pokračovať, a kedy to bude hotové…
pochvália si navzájom taniere… a tešia sa na to čo povie na ich umelecké dielo dcéra, manžel, vnučky…
Na druhý deň si dobre pamätajú a poznajú „už zďaleka“ ten svoj tanier.
Radosť, spokojnosť, že tanier majú maľovaný.
….. ten môj je pekný, však­ – je na ňom aj  moje meno…..
hoci to je len jedna čiarka, či kvietok, čo na ňom vlastnoručne urobili…

z postrehmi sa podelila dobrovoľníčka sestra Katarína SNPM