Menu

Cestovanie po európskych katedrálach

Mesiac február 2018 sa niesol v znamení putovania po európskych chrámoch, ktoré sme spolu s našimi seniormi navštívili prostredníctvom reminiscenčnej (spomienkovej) terapie, encyklopédie „1000 kostolov a kláštorov“, premietania si prezentácií či prostredníctvom besied a samotného maľovania vybraných chrámov. Prvá zastávka na našej ceste bola v talianskom meste Rím, kde sme pomyselne navštívili Baziliku sv. Petra, v meste Miláno Katedrálu narodenia Panny Márie a v meste Benátky renesančný chrám Il Redentore (Spasiteľa). Potom sme putovali do francúzskeho chrámu v Paríži Notre Dame a nechali sa uniesť krásou gotiky. Cestou sme sa zastavili v Nemecku v meste Speyer, kde sme si pozreli románsku Katedrálu Panny Márie a sv. Štefana. V Belgicku sme sa zastavili v Bruseli v Kostole sv. Kataríny a v Španielsku v meste Barcelona sme si prezreli katedrálny chrám Sagrada Família. Nakoniec naši seniori skonštatovali, že srdce Európy je na našom drahom Slovensku, a vybrali si Dóm sv. Alžbety v Košiciach a  gréckokatolícky katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Naši klienti sa preniesli v čase a zaspomínali si na svoju mladosť, na pekné časy, keď poniektoré z týchto chrámov skutočne navštívili. Našu zaujímavú a netradičnú púť nám budú pripomínať obrazy chrámov, ktoré sme spolu s našimi seniormi namaľovali.

Juliana Knutová