Menu

Zasvatenie Nepošk Srdcu Panny Márie

Pripravujeme sa v modlitbe na zasvätenie Slovenska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. V rámci 33-dňovej prípravy modlitbou 3-krát Raduj sa a Sláva Otcu prosíme aj za pokoj a mier na Ukrajine, v Rusku a na celom svete, za odpustenie a milosrdenstvo. Od 17.marca sa modlíme Novénu k fatimskej Panne Márii a zvlášť prosíme za zasvätenie Ruska a Ukrajiny, ako nás pozýva Sv. Otec František.