Menu

Spoločné práce v záhrade – seniori a deti

Zamestnanecký grantový program 2023

Názov projektu: Spoločné práce v záhrade – seniori a deti

Cieľ projektu:  Zvýšenie kvality života seniorov, využívanie voľného času a medzigeneračné stretnutia 

Zamestnanci spoločnosti Orange Slovensko v spolupráci so ZSS Dom sv. Kozmu a Damiána v Prešove zrealizovali projekt “Spoločné práce v záhrade – seniori a deti.”. Spoločne so seniormi vybrali a zakúpili vyvýšené drevené záhony, zeminu, pracovný materiál, kvety, bylinky a zeleninu. Vyvýšené záhony boli potrebné kvôli ľahšiemu prístupu seniorov na vozíčkoch. Seniori pracovali spolu s deťmi, ale aj dospelými dobrovoľníkmi, priateľmi a rodinou. Práca v záhrade a pozorovanie ako rastie to, čo zasiali alebo vysadili, bola silným stimulom pre spomienkovú terapiu, odbúranie izolácie a zmysluplné využívanie času. Boli to radostné chvíle spojené so stále novým objavovaním rastliniek a zbieraním úrody. Nepriamo sa ozdravil ich životný štýl a predĺžil sa čas pobytu na čerstvom vzduchu.

Projekt má dlhodobý charakter.

Bol podporený z Nadácie Orange v rámci Zamestnaneckého grantového programu 2023.

Finančný dar bol využitý na pokrytie nákladov pri zakúpení materiálu na vybudovanie vyvýšených záhonov.

Prešov, 15.08.2023

pastedGraphic.png      pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_2.png       pastedGraphic_3.png

pastedGraphic_4.png