Menu

Návšteva kaštieľa vo Finticiach

Dňa 13.08.2019 aktívni členovia z o.z. LÁKAVÉ RUKY vymysleli a zorganizovali  poznávací výlet do neďalekého kaštieľa v obci Fintice. Výlet sa uskutočnil za pomoci dobrovoľníkov, rodinných príslušníkov a samozrejme obetavého personálu z Domu sv. Kozmu a Daamiána, kde sme všetci spolu tvorili peknú, vekovo rôznorodú skupinu. Najmladšia účastníčka našej expedície mala 20 mesiacov a najstaršia 95 rokov.  Všetci sa tešili z tohto výletu, kde sme sa mohli opäť niečo nové dozvedieť a uvidieť z histórie kaštieľa a hornošarišského regiónu. Bohatý a zaujímavý program nám pripravili zamestnanci múzea pod vedením p. Mgr. Gabriela Trusu.  Previedli nás celou históriou a na záver nám umožnili pozrieť si dokumentárny film, ktorý pútavým spôsobom zachytáva dejiny kaštieľa i obce Fintice. Jeho hodnota je o to vyššia, že je popretkávaný  živými svedectvami  bývalých majiteľov kaštieľa i tých, ktorí tam žili spolu s nimi. Aj my sme im svojou čiastkou prispeli do novodobej histórie a to želaním všetkého dobrého a podpisom v podpisovej knihe návštev.   Po krátkom občerstvení sme sa poprechádzali v nádhernom parku v okolí kaštieľa. A tak obohatení  a s rozšíreným obzorom sme sa plní zážitkov vrátili späť domov. Na záver nesmieme zabudnúť dodať, že táto aktivita sa uskutočnila vďaka projektu „Jeseň života v plnej kráse“ realizovanému vďaka podpore Nadácie  GRANVIA a občianskemu združeniu Láskavé ruky.