Menu

Hrnčiarské umenie v rukách seniorov

Názov projektu: Hrnčiarské umenie v rukách seniorov

Zvýšiť kvalitu života seniorov s poruchou mobility je základná požiadavka, je to náročné a vyžaduje okrem permanentnej základnej starostlivosti, aj nadstavbu inovatívnych metód. Zámerom projektu je nová pracovná terapia a zároveň sociálna terapia. V spolupráci s dobrovoľníkmi pracovať v seniorparku, kde je vybudovaný altánok. Kontakt s hlinou, jej miesenie, učenie sa novým zručnostiam, obnovenie spomienok na rôzne domáce

práce, vzájomná pomoc a spolupráca môžu do bežných dní vdýchnuť nový

život.Projekt má dlhodobý charakter.

Projekt bol podporený z finančných prostriedkov Nadácie Hencel CPF.