Menu

Revitalizácia a modernizácia kuchyne v Dome sv. Kozmu a Damiána

Náš projekt sme zamerali na revitalizáciu a modernizáciu kuchyne v Dome sv. Kozmu a Damiána. Projektový zámer sme v prvej fáze zrealizovali cez inštalovanie nového materiálno-technického vybavenia do kuchyne a to cez zakúpenie konvektomatu s príslušenstvom (nerezový podstavec pre konvektomat – slúžiaci zároveň ako “zásobník” gastronádob,  automatický zmäkčovač vody pre konvektomat, a digestor nad konvektomat). Druhá fáza projektu, ktorá bola úspešne spustená pozostáva práve v samotnej príprave chutných jedál, varenie diét podľa doporučení lekára, v spestrení jedálneho lístka pre našich seniorov.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie kvality života seniorov bývajúcich v Dome sv. Kozmu a Damiána na Rumanovej 6 v Prešove. Pocit domova u seniorov umocňuje aj chutné a na domácky spôsob pripravené jedlo z vlastnej kuchyne podľa receptov našich gazdiniek. Tento hlavný cieľ bol splnený cez zakúpenie konvektomatu s príslušenstvom a príprave jedál pomocou neho.

Finančná realizácia projektu bola realizovaná cez:

Dotáciu Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

 

Cieľovou skupinou projektu sú ľudia v dôchodkovom veku, ktorí prekonali vážnejšie ochorenia, ktoré zanechali na nich určitý telesný handicap. Výber cieľovej skupiny bol odôvodnený tým, že vyžadujú 24-hodinovú starostlivosť inej osoby v dôsledku vážnejšieho obmedzenia fyzickej kondície so stupňom postihnutia V. a VI., prevažne sa však jedná o funkčnú skupinu VI. – semiimobilní a imobilní, ktorí z rôznych dôvodov potrebujú pomoc inej fyzickej osoby pri takmer všetkých sebaobslužných činnostiach. Väčšina týchto seniorov má viaceré vážne ochorenia, medzi iným aj ochorenia tráviaceho traktu, srdcovocievne, diabetes a iné, ktoré svojou podstatou sú stabilizované len pri dodržiavaní určitej špecifickej diéty. Teda cieľovou skupinou sú marginalizované skupiny seniorov so špeciálnymi potrebami.

Aktivity projektu:

V Dome sv. Kozmu a Damiána poskytujeme sociálne služby pobytovou formou už od roku 2001. Od začiatku našej činnosti bola vízia poskytovania sociálnych služieb na najvyššej profesionálnej úrovni, ale zároveň, aby sa naši prijímatelia sociálnej služby cítili ako v domácom prostredí. Sme zariadením komunitného typu s celkovou kapacitou 21 lôžok. Snažíme sa vytvárať podmienky pre pocit domova, rodinnej atmosféry a vzájomnej spolupatričnosti cez možnosti častej prítomnosti príbuzných, priateľov našich seniorov, cez prácu mladých dobrovoľníkov a humánny prístup personálu. Víziu rodinného spoločenstva sa nám darí napĺňať aj vďaka vlastnej kuchyni. Snažíme sa o inšpiráciu aj cez osvedčené recepty našich seniorov. Pozývame ich k spolutvorbe pestrého jedálneho lístka a tak vytvárame pozitívnu domácku atmosféru.

Výraznou pomocou pre spĺňanie týchto vízií o zvyšovaní kvality života seniorov  bývajúcich v Dome sv. Kozmu a Damiána je príprava jedál podľa jednotlivých diét pomocou konvektomatu, ktorým sme revitalizovali a zmodernizovali prevádzku v našej kuchyni. Konvektomat je vynikajúci a všestranný pomocník do profesionálnej kuchyne.  Je to moderné a všestranné zariadenie na efektívny a šetrný spôsob prípravy jedál. Je určený na to, aby poskytol konečnému spotrebiteľovi skvelé a kvalitne pripravené jedlo (vďaka riadenej vlhkosti). Výhody konvektomatu by sa dali zhrnúť do niekoľkých bodov: všestrannosť – konvektomat  zabezpečí procesy od varenia, cez dusenie, parenie (knedle) až po pečenie, grilovanie, či praženie – pre kreatívneho kuchára nič nie je nemožné. Minimalizovanie hmotnostných strát surovín – uvádza sa 15 – 20% hmotnostná úspora mäsa pri pečení v konvektomate (para zabraňuje hmotnostným stratám vysušovaním). Šetrná príprava jedál, zachovanie nutričnej hodnoty pokrmov a rovnomerné varenie. Ďalším benefitom je zavedenie nových receptov do nášho jedálneho lístka. Najlepším hodnotiteľom kvality sú naši samotní seniori a tí sami spozorovali príjemnú zmenu v jedálničku od inštalovania konvektomatu v prevádzke kuchyne.

Rôzne kreatívne aktivity v rámci socioterapie, úprava prostredia a okolia, ktoré obklopuje seniorov, ale aj staré a nové recepty na spestrenie jedálnička – sú stimulujúcim prvkom pre ich celkovú fyzickú, psychickú a duchovnú pohodu. Staré slovenské príslovie hovorí, že „láska ide cez žalúdok“ a aj v tomto prípade to platí v plnej miere. Všetky tieto aktivity vedú k zvyšovaniu spokojnosti seniorov. Projekt Revitalizácia a modernizácia kuchyne v Dome sv. Kozmu a Damiána a všetky naše ďalšie aktivity i projekty smerujú k zvyšovaniu  kvality života seniorov so špeciálnymi potrebami, a to cez neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

FOTO príloha č.1 k správe o vyhodnotení realizácie projektu:

Obr. č.1 – 4 Kuchyňa pred realizáciou projektu

Obr. č. 5 – 7: Revitalizácia a modernizácia kuchyne v Dome sv. Kozmu a Damiána“

FOTO príloha č.2: Inštalovanie konvektomatu s príslušenstvom ako súčasť revitalizácie  a modernizácie kuchyne:

 

FOTO príloha č.3: Chutné a zdravé varenie pomocou konvektomatu v projekte modernizácie kuchyne

Varíme teraz super moderne, ale podľa osvedčených receptov našich starých mám…