Menu

Prinesme radosť a nádej seniorom v izolácii

 

Prinesme radosť a nádej seniorom v izolácii

9.6.2020 sme začali realizovať projekt, ktorého cieľom je:  Zvýšiť kvalitu života ťažko chorých seniorov s poruchami mobility počas pandémie koronavírusu so zapojením rodiny seniorov a dobrovoľníkov a pomôcť preklenúť apatiu, smútok z odlúčenia s rodinou, depresívne ladenie, ktoré súvisí so znepokojivými správami súvisiacimi s pandémiou. A to všetko s pomocou nášho člena, zamestnaného v Dome sv. Kozmu a Damiána ako animátor dobrovoľníkov a animátor voľnočasových aktivít. Bude vytvárať rôzne aktivity a prepojenia medzi seniormi, rodinou a dobrovoľníkmi.

Aktivity projektu:

  1. Výsadba kvetových záhonov do seniorparku a sadeníc muškátov do kvetináčov na okná a terasy pre seniorov v Dome sv. Kozmu a Damiána, estetická úprava exteriéru, kde živé farebné, voňavé kvety otvoria nové pozitívne ladenie a náladu. Túto aktivitu si vybrali sami seniori pri vychádzke do seniorparku.
  2. Socioterapia s použitím notebooku. Pri zákaze návštev z príčiny koronavírusu, seniorom pri odlúčení spríjemnia chvíle videohovory, premietanie filmov – retrokino pomocou premietačky a notebooku, spracovanie videí a fotografií, vytváranie prezentácii a následne premietanie na veľkú obrazovku v spoločenskej miestnosti a iné aktivity.
  3. Ergoterapie so seniormi pri dobrom počasí realizované vonku v altánku na čerstvom vzduchu pri zmysluplnej práci ide čas rýchlejšie a budú sa mať čím pochváliť rodine aj mladým priateľom dobrovoľníkom.

Tento projekt pomoci seniorom z Domu sv. Kozmu a Damiána v čase pandémie COVID-19 realizujeme vďaka mimoriadnemu zamestnaneckému grantovému programu FÉROVEJ NADÁCIE O2 ročník 2020, kde zamestnanec O2 bude zároveň naším dobrovoľným pomocníkom pri realizácii projektu.