Menu

Filipovka a Vianoce 2019

Čas filipovky, čas očakávania príchodu Mesiáša na svet, bol naplnený usilovnou prácou na vianočných prípravách. Naši seniori vyrábali vianočné pozdravy pre potešenie svojich najbližších, piekli a zdobili medovníčky, robili vianočnú výzdobu. Dom sv. Kozmu a Damiána sa rozozvučal koledami, ktoré seniorom zaspievali a zahrali študenti stredných cirkevných škôl. Rôznymi scénkami i príhovormi priniesli do nášho zariadenia kúsok svojho srdca. A aj samotné vianočné sviatky prežili naši seniori v radosti a v pokoji.