Menu

Deň športu na IV. olympiáde

Seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána na Rumanovej 6 v Prešove sa rozhodli jeden jesenný septembrový deň urobiť niečo pre svoje zdravie a venovali sa športu. Hneď zrána bola odštartovaná IV. Kozmo-Damián olympiáda, ktorá bola iná ako predchádzajúce. Výnimočnú atmosféru priniesla samotná príroda, a to v podobe náhleho ochladenia počasia. No táto skutočnosť neodradila našich seniorov, ich rodinných príslušníkov a dobrovoľníkov-študentov (juniorov) od rozhodnutia športovo stráviť spoločné chvíle. Spolu sa ich zišlo veru až 53 športovcov. Cvičisko sa rozložilo na jednotlivé stanovištia v interiéri zariadenia, súťažilo sa v spoločenskej miestnosti, po chodbách i izbách seniorov a v rámci otužovania sa tri disciplíny predsa len konali nakoniec aj v seniorparku. K tradičným športovým disciplínam patrili hod do basketbalového koša,  stavanie pyramíd, triedenie a navliekanie olympijských kruhov, kolky, hod loptičkou  do terča a najobľúbenejšia disciplína lov rybičiek. V seniorparku športovci získavali prvenstvá za hod vrecúškom s pieskom do trojuholníkového terča, preteky na invalidnom vozíčku a cvičenie na rehabilitačných prvkoch exteriérového mobiliára. Súťažiace dvojice v zložení senior a junior si vyskúšali aj nové disciplíny a to hod do terča so šípkami a prehadzovanie loptičky medzi súťažiacimi so zachytávaním pomocou špeciálneho terča. Tento deň sa niesol v radostnej nálade, priniesol veľa adrenalínu pri záverečných športových zápoleniach o zlaté medaile a prežili sme ho hlavne v radosti z pohybu. Záver tvorilo rozdávanie diplomov, medailí a posedenie pri domácich koláčikoch a čaji za spevu spoločných piesní.