Menu

Dar Prvej stavebnej sporiteľne

Použitie daru Prvej stavebnej sporiteľne sa uskutočnilo v súlade s darovacou zmluvou na zabezpečenie prevádzky a vylepšenie bezbariérového prostredia ľuďom na invalidnom vozíku a seniorom so špecifickými potrebami.

V decembri 2020 sme v našom sociálnom zariadení mali karanténnu udalosť. Bola to veľmi náročná situácia. V tomto čase sme použili z daru finančné prostriedky na nákup sterilizátorov vzduchu a tiež spotrebného materiálu – vrecia na kontaminovaný odpad a jednorázové taniere, príbory a poháre, ktoré sme v tom čase používali v prevádzke. Ďalej sme zakúpili ochranné pracovné prostriedky, masky s filtrami a respirátory FFP2 pre zamestnancov.

Z daru Prvej stavebnej sporiteľne sme dofinancovali nákup a inštaláciu zdvíhacieho stropného zariadenia do izby klientov a do kúpeľne určené pre imobilných a semiimobilných prijímateľov sociálnych služieb. Taktiež prípravné elektroinštalačné prácek zdvíhacím stropným zariadeniam. Naše zariadenie poskytuje sociálne služby prevažne prijímateľom s poruchou mobility. Zdvíhacie stropné zariadenie je tak využívané  niekoľkokrát denne počas celého roka a umožňuje ľahšiu manipuláciu s imobilnými klientmi v presune z postele do kresla, na kúpacie lôžko, prenosnú WC stoličku.

Veľmi si vážime dar Prvej stavebnej sporiteľne a vyjadrujeme poďakovanie za finančnú pomoc, ktorá nám pomohla v tak ťažkej karanténnej situácii v našom zariadení.