Menu

Dar Nadácie Allianz

Čas pandémie sa stále predlžuje a náklady na zabezpečenie všetkých ochranných prostriedkov či prístrojov nás finančne vyčerpali. Dar od nadácie Allianz nám veľmi pomohol nakúpiť chýbajúci materiál aj pomôcky, ktorými chránime znevýhodnených seniorov.

Vďaka daru Nadácie Allianz sa vytvorili možnosti skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb v našom zariadení sociálnych služieb zakúpením nevyhnutných dezinfekčných pomôcok, ochranných prostriedkov. Nákupom hygienického jednorazového spotrebného materiálu sa zabezpečil hygienický štandard na požadovanej úrovni. Zdravotnícke pomôcky nám významným spôsobom pomáhajú zabezpečiť ochranu pre našich klientov. Seniori aj zamestnanci denne využívajúdezinfekčné pomôcky, ochranné prostriedky, hygienické a zdravotnícke pomôcky určené na prevenciu šírenia nákazy, liečbu i zdolávanie pandémie COVID 19.

Veľmi si vážime dar Nadácie Allianz a vyjadrujeme poďakovanie za finančnú pomoc, ktorá nám pomohla v čase pandémie.