Menu

Ján M.

Grantový program OPORA 2023

Názov projektu:  Ján M.

Cieľ projektu:  stať sa viac sebestačným a zmysluplne a zábavne tráviť voľný čas v spoločenstve, s rodinou a priateľmi, zlepšenie pohyblivosti

Cieľom projektu bolo pomôcť p. Jánovi stať sa viac sebestačným, zmysluplne tráviť voľný čas, zlepšiť motorické schopnosti, tráviť viac času s rodinou pri spoločných aktivitách.

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie hracieho stolu SPARŤAN, didaktickej pomôcky detský padák pre spoločné cvičenie, arkádovej hry MASTER, záhradnej hry SCHILDKROT.

Podarilo sa nám vytvoriť možnosť pre p. Jána na celkové zvýšenie kvality života a poskytovaných sociálnych služieb. Spoločné cvičenia a aktivity pri spoločenských športových hrách ho ešte viac povzbudili k pravidelnej fyzioterapii a spoločným stretnutiam na utužovanie vzťahov v komunite.

Projekt pozitívne ovplyvnil nielen pána Jána, ale aj seniorov, ich rodinu a  zamestnancov zariadenia Domu sv. Kozmu a Damiána.

Projekt bol realizovaný v spolupráci Kongregácie SSNPM, zriaďovateľa ZSS Dom sv. Kozmu a Damiána, s nadáciou SPP.

Prešov, 15.08.2023