Menu

Terapeutická bábika

Srdečne ďakujeme  za terapeutickú bábiku, ktorej sa naši prijímatelia sociálnych služieb veľmi potešili. S radosťou jej vybrali meno – Mária.