Menu

Slávenie sviatku našich patrónov

1. júl 2019 sa niesol v znamení slávenia slávnosti patrónov nášho zariadenia, liečiteľov a divotvorcov svätých Kozmu a Damiána. Ďakovnej svätej liturgii predsedal a v homílii sa prítomným prihovoril, vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Slávnosti v Dome sv. Kozmu a Damiána sa zúčastnili jeho klienti s rodinnými príslušníkmi, viacerí kňazi a bohoslovci, priatelia, dobrovoľníci a dobrodinci tohto zariadenia. Po svätej liturgii všetci spoločne chvíľu pobudli v priateľských rozhovoroch pri agapé.