Menu

Odpustová slávnosť sv. Kozmu a Damiána

30. jún 2018 sa niesol v znamení slávenia odpustovej slávnosti patrónov nášho zariadenia, svätých Kozmu a Damiána. Ďakovnej svätej liturgii predsedal otec Peter Komanický a v homílii sa prítomným prihovoril otec Marek Belej. Na slávnosti v Dome sv. Kozmu a Damiána sa zúčastnili jeho klienti s rodinnými príslušníkmi i priatelia a dobrodinci tohto zariadenia. Po liturgii sa všetci stretli v spoločenskej miestnosti na slávnostnom agapé.