Menu

Buďme ohľaduplní k prírode a vážme si jej zdroje

Komunitná nadácia Veľký Šariš podporila ekoprojekt o. z. LÁSKAVÉ RUKY pod názvom:

Buďme ohľaduplní k prírode a vážme si jej zdroje“

Cez realizáciu tohto projektu sa začala napĺňať snaha dobrovoľníkov z občianskeho združenia Láskavé ruky o ekologické riešenie problému so spracovaním kuchynského odpadu na stravovacej prevádzke v Dome sv. Kozmu a Damiána. K ohľaduplnosti a váženiu si prírodných zdrojov patrí aj šetrný prístup nakladania s potravinovými zvyškami. Vďaka podpore z Komunitnej nadácie Veľký Šariš sa realizovalo inovatívne ekoriešenie cez zakúpenie a inštalovanie kuchynského elektrického kompostéra GG02 na spracovanie biologických zvyškov z kuchyne, t.j. zvyškov varených jedál, šúp z ovocia a zeleniny, vrátane kuracích a rybacích kostí, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb. Po vložení kuchynského odpadu a uzavretí dvierok  kompostéra, sa spustí automatický proces spracovania. Po 24 hodinách bude premena odpadu na výživný kompost ukončená. Výsledný produkt pri každom procese spracovania prejde hygienizáciou. Je zbavený všetkých nežiaducich patogénov a možno veľmi dobre využiť ako hnojivo v našom seniorparku.

Druhým cieľom projektu je udržateľnosť estetiky prostredia v seniorparku cez kosenie trávnatých plôch. plánujeme to realizovať svojpomocne aj za pomoci dobrovoľníkov. Pomocou projektu sa realizoval nákup benzínovej motorovej kosačky na trávu. Následne bude realizovaná úprava trávnikov počas celého vegetačného obdobia. Víziou je vytváranie esteticky upraveného prostredia seniorparku pre zvyšovanie kvality života ľudí s poruchami mobility.

Ďakujeme za finančnú podporu Komunitnej nadácie Veľký Šariš, ktorá umožnila realizovať tento ekologický projekt v plnom rozsahu.