Vytvorme spolu stimulujúci domov pre ľudí na vozíčku

27. septembra 2019

Koncom septembra 2019 sme v Dome sv. Kozmu a Damiána zrealizovali časť projektu zameraného na vytvorenie stimulujúceho domova pre ľudí na vozíčku. Súčasťou projektu bol nákup a inštalácia stropného zdvižného zariadenia pre imobilných, a tiež nákup skríň na mieru do obytných priestorov. Po samotnej inštalácii stropného zdviháku, nasledovalo  zaškolenie personálu do obsluhy zdviháku. Benefitom projektu a zároveň dlhodobým prínosom pre vozičkárov aj obsluhujúci personál je samotná realizácia denného vysádzania z postele do vozíka, kúpacieho lôžka, realizácia rehabilitácie a vertikalizácie za pomoci špeciálnych vertikalizačných postrojov-vakov. Presun imobilných osôb s použitím stropného zdviháku uľahčuje pohyb pacientovi aj personálu, zvyšuje diskrétnosť, bezpečnosť a citlivosť pri zaobchádzaní s pacientom. Zdvihák je navrhnutý tak, aby bol vhodný pre uľahčenie presunu pacienta, ale aj uľahčenie manipulácie ošetrujúcemu personálu, zaručuje maximálnu bezpečnosť pacienta aj personálu. Realizácia projektu utvorila úplne nové možnosti pre ľudí s poruchami mobility. Našim pacientom je umožňované viackrát počas dňa byť premiestnení z postele do vozíka i kresla na kolieskach, a tak zúčastňovať sa voľnočasových aktivít, aj rehabilitácie. Tým sa výrazne zvýšila, ako sami skonštatovali, kvalita ich života.  Pre našich klientov potrebujeme neustále vylepšovať bezbariérové, špecificky upravené prostredie, ktoré potrebujú pre svoj život. A to nám umožnia aj nové skrine určené do obytných priestorov, ktoré sú vyrobené na mieru.   

Našou snahou je zvyšovanie kvality života seniorov z  Domu sv. Kozmu a Damiána cez aktivity zamerané na posilňovanie ich vitality a sebestačnosti a následne ich návratu do vlastných rodín a spoločnosti. V aktivitách projektu budeme naďalej pokračovať a spoločne s ľuďmi dobrej vôle sa budeme snažiť vytvárať stimulujúci domov pre ľudí na vozíčku.


Čítať ďalej »

Deň dobrovoľníkov v Dome sv. Kozmu a Damiána

30. augusta 2019

„Láska začína až tam, kde už nie je možné čakať žiadny dar.“

V utorok  27.08.2019 k nám zavítali deti a mládež z gréckokatolíckej farnosti Pichne, spolu so svojim duchovným otcom Martinom. Na tento deň si špeciálne pripravili rôzne aktivity pre našich seniorov. Za asistencie dobrovoľníkov z  o. z. LÁSKAVÉ RUKY a po krátkom zoznámení, sa spoločne so seniormi pustili do práce. Vyrábali krásne farebné sviece, a ikony – lepením obrázkov na kúsky dreva. Seniori v prítomnosti mladých na chvíľu opäť omladli a svoju radosť vyjadrovali pokojným úsmevom. Tento deň bol nikto neostal bez daru. Naši dobrovoľníci darovali svoju lásku, talenty a voľný čas tým, ktorí ho vďačne prijali. Odmenou za tento dar bola radosť, úsmev a pokojné tváre seniorov.  

                                                                                                         

Návšteva kaštieľa vo Finticiach

14. augusta 2019

Dňa 13.08.2019 aktívni členovia z o.z. LÁKAVÉ RUKY vymysleli a zorganizovali  poznávací výlet do neďalekého kaštieľa v obci Fintice. Výlet sa uskutočnil za pomoci dobrovoľníkov, rodinných príslušníkov a samozrejme obetavého personálu z Domu sv. Kozmu a Damiána, kde sme všetci spolu tvorili peknú, vekovo rôznorodú skupinu. Najmladšia účastníčka našej expedície mala 20 mesiacov a najstaršia 95 rokov.  Všetci sa tešili z tohto výletu, kde sme sa mohli opäť niečo nové dozvedieť a uvidieť z histórie kaštieľa a hornošarišského regiónu. Bohatý a zaujímavý program nám pripravili zamestnanci múzea pod vedením p. Mgr. Gabriela Trusu.  Previedli nás celou históriou a na záver nám umožnili pozrieť si dokumentárny film, ktorý pútavým spôsobom zachytáva dejiny kaštieľa i obce Fintice. Jeho hodnota je o to vyššia, že je popretkávaný  živými svedectvami  bývalých majiteľov kaštieľa i tých, ktorí tam žili spolu s nimi. Aj my sme im svojou čiastkou prispeli do novodobej histórie a to želaním všetkého dobrého a podpisom v podpisovej knihe návštev.  Po krátkom občerstvení sme sa poprechádzali v nádhernom parku v okolí kaštieľa. A tak obohatení  a s rozšíreným obzorom sme sa plní zážitkov vrátili späť domov. Na záver nesmieme zabudnúť dodať, že táto aktivita sa uskutočnila vďaka projektu „Jeseň života v plnej kráse“ realizovanému vďaka podpore Nadácie  GRANVIA a občianskemu združeniu Láskavé ruky.

sr. Simeona M. Ferková

„Človek je pre radosť a radosť je pre človeka.“

26. júla 2019


V utorok dňa 23.07. 2019 v dopoludňajších hodinách nás navštívili seniori zo speváckej skupiny Radosť, ktorá pôsobí pri DS a DC na Námestí Kráľovnej pokoja v Prešove. Už viac ako 8 rokov prichádzajú pri rôznych príležitostiach do nášho zariadenia a môžeme smelo povedať, že sú našimi dlhoročnými priateľmi. Títo seniori si pripravili a odprezentovali krásny program vytvorený k historickému jubileu a to k 720. výročiu udelenia mestských výsad Prešovu. Prihovorili sa k nám cez piesne, básne a hlavne cez otvorené srdce. Spev bola spoločná reč, ktorá oslovila každého. Aj naši seniori im poďakovali a malým prezentom im prejavili svoju vďačnosť. Veríme, že táto návšteva znásobila radosť v našich srdciach.