Deň dobrovoľníkov v Dome sv. Kozmu a Damiána

30. augusta 2019

„Láska začína až tam, kde už nie je možné čakať žiadny dar.“

V utorok  27.08.2019 k nám zavítali deti a mládež z gréckokatolíckej farnosti Pichne, spolu so svojim duchovným otcom Martinom. Na tento deň si špeciálne pripravili rôzne aktivity pre našich seniorov. Za asistencie dobrovoľníkov z  o. z. LÁSKAVÉ RUKY a po krátkom zoznámení, sa spoločne so seniormi pustili do práce. Vyrábali krásne farebné sviece, a ikony – lepením obrázkov na kúsky dreva. Seniori v prítomnosti mladých na chvíľu opäť omladli a svoju radosť vyjadrovali pokojným úsmevom. Tento deň bol nikto neostal bez daru. Naši dobrovoľníci darovali svoju lásku, talenty a voľný čas tým, ktorí ho vďačne prijali. Odmenou za tento dar bola radosť, úsmev a pokojné tváre seniorov.  

                                                                                                         

Návšteva kaštieľa vo Finticiach

14. augusta 2019

Dňa 13.08.2019 aktívni členovia z o.z. LÁKAVÉ RUKY vymysleli a zorganizovali  poznávací výlet do neďalekého kaštieľa v obci Fintice. Výlet sa uskutočnil za pomoci dobrovoľníkov, rodinných príslušníkov a samozrejme obetavého personálu z Domu sv. Kozmu a Damiána, kde sme všetci spolu tvorili peknú, vekovo rôznorodú skupinu. Najmladšia účastníčka našej expedície mala 20 mesiacov a najstaršia 95 rokov.  Všetci sa tešili z tohto výletu, kde sme sa mohli opäť niečo nové dozvedieť a uvidieť z histórie kaštieľa a hornošarišského regiónu. Bohatý a zaujímavý program nám pripravili zamestnanci múzea pod vedením p. Mgr. Gabriela Trusu.  Previedli nás celou históriou a na záver nám umožnili pozrieť si dokumentárny film, ktorý pútavým spôsobom zachytáva dejiny kaštieľa i obce Fintice. Jeho hodnota je o to vyššia, že je popretkávaný  živými svedectvami  bývalých majiteľov kaštieľa i tých, ktorí tam žili spolu s nimi. Aj my sme im svojou čiastkou prispeli do novodobej histórie a to želaním všetkého dobrého a podpisom v podpisovej knihe návštev.  Po krátkom občerstvení sme sa poprechádzali v nádhernom parku v okolí kaštieľa. A tak obohatení  a s rozšíreným obzorom sme sa plní zážitkov vrátili späť domov. Na záver nesmieme zabudnúť dodať, že táto aktivita sa uskutočnila vďaka projektu „Jeseň života v plnej kráse“ realizovanému vďaka podpore Nadácie  GRANVIA a občianskemu združeniu Láskavé ruky.

sr. Simeona M. Ferková

„Človek je pre radosť a radosť je pre človeka.“

26. júla 2019


V utorok dňa 23.07. 2019 v dopoludňajších hodinách nás navštívili seniori zo speváckej skupiny Radosť, ktorá pôsobí pri DS a DC na Námestí Kráľovnej pokoja v Prešove. Už viac ako 8 rokov prichádzajú pri rôznych príležitostiach do nášho zariadenia a môžeme smelo povedať, že sú našimi dlhoročnými priateľmi. Títo seniori si pripravili a odprezentovali krásny program vytvorený k historickému jubileu a to k 720. výročiu udelenia mestských výsad Prešovu. Prihovorili sa k nám cez piesne, básne a hlavne cez otvorené srdce. Spev bola spoločná reč, ktorá oslovila každého. Aj naši seniori im poďakovali a malým prezentom im prejavili svoju vďačnosť. Veríme, že táto návšteva znásobila radosť v našich srdciach.

                                                                                             

Návšteva z Bolívie

15. júla 2019

V jeden prázdninový deň, dňa 11.07.2019, k nám zavítal vzácny hosť. Jeho návšteva bola preto vzácna, lebo bol z ďaleka. Navštívil nás o. Ján Piatak slovenský misionár pôsobiaci v Bolívii. V priebehu dopoludnia nám priblížil svoj život, ktorý teraz žije medzi veriacimi indiánmi v Bolívijskom pralese. Poukázal nám na krásu rozvíjajúcej sa komunity, ale i nebezpečenstvá, ktoré číhajú na každom kroku. Cez prezentáciu sme mali možnosť vidieť ako vyzerá život bez všetkých technických vymožeností a ako odvážne žijú ľudia,  rešpektujúc prírodu a svet okolo seba. Boh je Otec všetkých, tak veríme, že on sa postará aj o nich cez ruky týchto statočných misionárov.