Charitatívny „Cake Day“

31. októbra 2019

V pondelok dňa 28.10.2019 sme krátko pred obedom privítali milú návštevu. Pracovníčky z Firmy T – Systems Slovakia s.r.o nám prišli predstaviť svoju charitatívnu aktivitu. Rozhodli sa urobiť niečo dobré pre iných. Ich aktivita bola v tom, že zorganizovali pečenie domácich koláčov, ktoré za dobrovoľný príspevok ponúkali kolegom k rannej kávičke. Výnos z predaja koláčov  2043,. eur, sa rozhodli venovať na zvýšenie kvality života našich seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána. Bolo to milé a obapolne obohacujúce stretnutie.  Naši seniori vďačne tento finančný dar prijali a na oplátku, týmto dobrodinkám, podarovali vlastnoručne vyrobené ozdobné vankúše a od srdca im zaspievali. Veríme, že aj toto stretnutie prinieslo radosť do srdca darujúcim i obdarovaným, a napomôže plniť sny našich seniorov.

Krídla túžby v divadle Jonáša Záborského v Prešove

25. októbra 2019

24. októbra 2019 sa uskutočnilo významné kultúrne podujatie „Krídla Túžby“, ktoré je zároveň  prehliadkou hudobnej, dramatickej i tanečnej tvorivosti klientov zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja. Koncert bol spojený s odovzdávaním cien, ktoré odovzdal predseda prešovského samosprávneho kraja. Na koncerte vystúpili víťazi jednotlivých kategórií lokálnych Koncertov bez bariér. Podujatie sa konalo na Veľkej scéne divadla Jonáša Záborského v Prešove. Ceny získali nominovaní najlepší, najšikovnejší a najinšpiratívnejší prijímatelia, zamestnanec a poskytovateľ sociálnych služieb. Tak ako po iné roky, aj tentokrát sme sa spolu s našimi klientmi s radostným očakávaním, zúčastnili na tejto výnimočnej akcii. V mesiaci úcty k starším boli tieto piesne a tance pre nich milým spestrením a návratom do spomienok z mladosti

Vytvorme spolu stimulujúci domov pre ľudí na vozíčku

27. septembra 2019

Koncom septembra 2019 sme v Dome sv. Kozmu a Damiána zrealizovali časť projektu zameraného na vytvorenie stimulujúceho domova pre ľudí na vozíčku. Súčasťou projektu bol nákup a inštalácia stropného zdvižného zariadenia pre imobilných, a tiež nákup skríň na mieru do obytných priestorov. Po samotnej inštalácii stropného zdviháku, nasledovalo  zaškolenie personálu do obsluhy zdviháku. Benefitom projektu a zároveň dlhodobým prínosom pre vozičkárov aj obsluhujúci personál je samotná realizácia denného vysádzania z postele do vozíka, kúpacieho lôžka, realizácia rehabilitácie a vertikalizácie za pomoci špeciálnych vertikalizačných postrojov-vakov. Presun imobilných osôb s použitím stropného zdviháku uľahčuje pohyb pacientovi aj personálu, zvyšuje diskrétnosť, bezpečnosť a citlivosť pri zaobchádzaní s pacientom. Zdvihák je navrhnutý tak, aby bol vhodný pre uľahčenie presunu pacienta, ale aj uľahčenie manipulácie ošetrujúcemu personálu, zaručuje maximálnu bezpečnosť pacienta aj personálu. Realizácia projektu utvorila úplne nové možnosti pre ľudí s poruchami mobility. Našim pacientom je umožňované viackrát počas dňa byť premiestnení z postele do vozíka i kresla na kolieskach, a tak zúčastňovať sa voľnočasových aktivít, aj rehabilitácie. Tým sa výrazne zvýšila, ako sami skonštatovali, kvalita ich života.  Pre našich klientov potrebujeme neustále vylepšovať bezbariérové, špecificky upravené prostredie, ktoré potrebujú pre svoj život. A to nám umožnia aj nové skrine určené do obytných priestorov, ktoré sú vyrobené na mieru. Cennou pomocou je tiež revitalizácia práčovne, kde cez projekt Nadácie GRANVIA sa zakúpila priemyselná automatická práčka a regále na kolieskach na distribúciu prádla priamo do izieb klientov.   

Našou snahou je zvyšovanie kvality života seniorov z  Domu sv. Kozmu a Damiána cez aktivity zamerané na posilňovanie ich vitality a sebestačnosti a následne ich návratu do vlastných rodín a spoločnosti. V aktivitách projektu budeme naďalej pokračovať a spoločne s ľuďmi dobrej vôle sa budeme snažiť vytvárať stimulujúci domov pre ľudí na vozíčku.


Čítať ďalej »

Púť v Levoči

14. septembra 2019

Dňa 13. septembra 2019 sme aj my prijali pozvanie na púť na Mariánsku horu v Levoči. Zúčastnili sme sa tradičnej púte prijímateľov sociálnych služieb a tak ďakovali Presvätej Bohorodičke za jej ochranu a pomoc.