Menu

Zvýšme kvalitu poskytovaných služieb inovovaním materiálového vybavenia

Výzva Predsedu PSK 2022

Názov projektu: 

Zvýšme kvalitu poskytovaných služieb inovovaním materiálového vybavenia

Prešov 26.08.2022

V auguste 2022 sme v zariadení sociálnych služieb Dom sv. Kozmu a Damiána ukončili projekt zameraný na zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom inovácie materiálového vybavenia. S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja sme zakúpili a inštalovali elektrický vrátnik (el. zariadenie so snímaním obrazu a zvuku) na vstup do zariadenia, do práčovne sme zakúpili novú práčku a parný generátor na žehlenie bielizne. 

Dobre pripravená a materiálovo vhodne  vybavená prevádzka  je predpokladom pre odborne a  kvalitne vykonanú a s láskou preukázanú starostlivosť. 

Projekt je zameraný na vytvorenie krajšieho a stimulujúceho domova pre našich obyvateľov, ľudí na vozíčku. V aktivitách projektu budeme naďalej pokračovať a spoločne s ľuďmi dobrej vôle sa budeme snažiť vytvárať pre nich domov a radostnú pohodu, duchovné zázemie podporené ich modlitbou. 

Cieľ projektu :   zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb chceme zabezpečiť revitalizáciou materiálového vybavenia zariadenia.   

Realizátori projektu:

  • PSK – VÝZVA PREDSEDU 2022 – Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. 
  • Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
pastedGraphic.png
pastedGraphic_1.png

Výzva predsedu PSK 2022:  Zmluva č. 870/2022/0PR. Projekt podporený z  rozpočtu PSK.

Názov projektu: Zvýšme kvalitu poskytovaných služieb inovovaním materiálového vybavenia.

pastedGraphic_2.png
pastedGraphic_3.png
pastedGraphic_4.png