Menu

Seniori a deti – kto komu pomôže

pastedGraphic.png      
KARPATSKÁ NADÁCIA 2022       

Grantový program  MÁME RADI VÝCHOD

Názov projektu: Seniori a deti – kto komu pomôže  Zámer projektu: Projektom sme chceli  reagovať na aktuálnosť potreby starať sa o seniorov s poruchami mobility a zvyšovanie kvality ich života, dať im nový impulz, odbúrať sociálnu izoláciu, v ktorej sa ocitli následkom opatrení počas pandémie a ozdraviť ich životný štýl.                                                                                                                                 

Ciele projektu: 1. Rozvíjať a posilňovať ozdravenie životného štýlu, aktívne trávenie voľného času, stretávanie sa a budovanie komunít na vzájomné obohatenie medzi seniormi s poruchami mobility, deťmi a dobrovoľníkmi.                                                                                                                                              2. Pozitívne motivovať k spolupráci a aktívnemu tráveniu voľného času cez spoločnú estetickú úpravu prostredia.

Realizácia projektu: Zakúpili sme materiál na úpravu predzáhradky a senior-parku pre seniorov ZSS Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove –  záhradné náradie, sadenice kvetov, píniová kôra, drevené palisády a drevená dekoratívna studňa; materiál na pracovnú terapiu s hlinou – hlina a glazúry. Usporiadali sme spoločné posedenia, pracovnú terapiu s hlinou spolu s deťmi a mladými pod vedením  hrnčiara keramikára a vykonali sme úpravu predzáhradky a senior-parku. Jednotlivé stretnutia boli: 

Deň ľudových tradícií a hrnčiarstva, 07.09.2022 – Pod vedením lektorov boli vyrábané výrobky z hliny na hrnčiarskom kruhu alebo ručne, na pripravené výrobky po prvom výpale bola nanesená glazúra a pripravené na druhý výpal. Mohli sme verejnosti, deťom a mládeži ukázať aká krásna je ľudová tvorba a ľudové umenie, pestovať ľudové tradície, odovzdať vzťah k práci a k ľudovej tvorbe.                                                                                                                Počas Dňa otvorených dverí OZ Láskavé ruky, 13.09.2022, v priestoroch OZ Láskavé ruky na Sládkovičovej ul. v Prešove sa stretlo asi 20 seniorov z dvoch rôznych ZSS, žiaci CZŠ bl. biskupa Gojdiča v Prešove, študenti Gymnázia T. Ševčenka a ukrajinskí utečenci, ktorí dočasne bývajú v Košiciach (cca 50 osôb), dobrovoľníci OZ Láskavé ruky – spolu asi 140 účastníkov. Bola tu  inštalovaná schodisková zdvižná plošina pri vstupe do budovy, a tak zabezpečená bezbariérovosť budovy, ktorá sa týmto stala kľúčovou pre zmenu životného štýlu ľudí na vozíčku v našom okolí. Dnešným dňom sa nám počas dňa otvorených dverí podarilo rozbehnúť aktivity sociálnej inklúzie zraniteľných skupín a priamo v centre občianskeho združenia zapojiť vozičkárov a seniorov do ich organizácie a účasti na nich. Všetci zúčastnení sa mohli oboznámiť s históriou OZ a jeho aktivitami, slovenskou a ukrajinskou kultúrou. Spoločné chvíle boli obohatené spevom a ľudovou tvorbou. Slnečný jesenný deň sme ukončili posedením v altánku i v záhrade pri čaji, káve, koláčiku a utvrdzovaním novovzniknutých priateľstiev naprieč rôznymi generáciami a národnosťami.  

Týždeň dobrovoľníctva 16. – 22.09.2022 bol zameraný na odbúranie sociálnej izolácie a rozvoj zručností formou pracovnej terapie. Pracovné terapie s hlinou za účasti seniorov, vysádzanie kvetov a úprava senior-parku a predzáhradky boli nielen osožným, ale aj príjemným zážitkom a jedinečnou príležitosťou na vzdelávanie a zábavu. Projekt má dlhodobý charakter.

Projekt bol podporený z finančných prostriedkov KARPATSKEJ NADÁCIE v grantovom programe MÁME RADI VÝCHOD 2022.                               Finančný dar bol použitý na materiál na pracovné terapie a na materiál na úpravu predzáhradky a senior-parku. 

Prešov, 06.10.2022