Menu

Správa o projekte: Zvýšme kvalitu informovanosti pri starostlivosti o tých najzraniteľnejších

Školením 22. septembra 2021 sme v Dome sv. Kozmu a Damiána ukončili realizáciu projektu, ktorý bol zameraný rozvoj informačných technológii a počítačových zručností. Na prvý pohľad bol projekt zameraný na odborný rast zamestnancov, pretože sa ním aplikovalo zavedenie informačného systému DODS do praxe. Je to informačný systém, ktorý má pomôcť pri evidencii napr. opatrovateľských a ošetrovateľských úkonov, opatrovateľskej starostlivosti, sociálnej práce s klientom, dochádzky a dovoleniek, skladového systému a stravovania, a má mnohé iné možnosti. Skúšobnú prevádzku sme začali už v r. 2019, zakúpila sa licencia a niekoľko notebookov. Dotáciu z projektu sme využili na zakúpenie dochádzkového terminálu, ktorý zároveň slúži ako ntb na evidenciu jednotlivých úkonov. Taktiež sme zakúpili evidenčné karty pre zamestnancov a školiace moduly. Dobre pripravený a zorganizovaný tím je predpokladom pre odborne a  kvalitne vykonanú a s láskou preukázanú starostlivosť. 

Projekt je zameraný na vytvorenie krajšieho a stimulujúceho domova pre našich obyvateľov, ľudí na vozíčku. V aktivitách projektu budeme naďalej pokračovať a spoločne s ľuďmi dobrej vôle sa budeme snažiť vytvárať domov a radostnú pohodu, duchovné zázemie podporené ich modlitbou. 

Realizátori projektu:

  • PSK – VÝZVA PREDSEDU 2021 – Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. 

Cieľ programu :   Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi.

  • Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

https://domkad.eu

https://sluzobnice.sk