Menu

Kráčajme s Pánom vpred aj v novom roku

Nový rok 2019 sme otvorili slávením ďakovnej sv. liturgie. Hneď na začiatku kalendárneho roka naša Cirkev oslavuje sviatok krstu Pána Ježiša v Jordáne. Pri tomto sviatku nám Cirkev ponúka posvätenie príbytkov. Túto ponuku sme využili aj my a nechali sme posvätiť priestory Domu sv. Kozmu a Damiána, a tak môžeme s novou silou a odvahou kráčať vpred s Ježišom Kristom aj v novom roku.