Menu

„Ochutnávka dobrovoľníctva“ pozvanie na spoluprácu s Mestom Prešov

Dňa 25 júna 2020 o 13:00 hodine v zasadačke MÚ na Jarkovej ulici v Prešove, sa naše 3 členky o.z. LÁSKAVÉ RUKY zúčastnili na „Ochutnávke dobrovoľníctva“. Na toto informačné a zoznamovacie stretnutie ich pozvalo Prešovské dobrovoľnícke centrum o.z. a Mestský úrad v Prešove, odbor služieb pre občanov. Stretnutie sa začalo verejným  poďakovaním dobrovoľníkom nápomocným počas pandémie, ktorým ocenenie odovzdal viceprimátor Mesta Prešov JUDr. Vladimír Feľbaba a poďakoval za obetavú pomoc dobrovoľníkov pri zvládaní pandémie. Ďalej Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka PDC, o.z. vysvetlila „Čo je dobrovoľníctvo, kto je dobrovoľníkom, legislatíva – základné informácie“. Nasledovala živá diskusia, predstavenie národnej akcie Týždeň dobrovoľníctva a pozvanie ku vzájomnej spolupráci. Skúsenosti nazbierané počas pandémie nás vedú k poznaniu, že najúčinnejšia a najefektívnejšia pomoc občanom v núdzi je spájanie sa a spolupráca rôznych subjektov – samosprávy, občianskych združení a iniciatív i jednotlivých občanov z ochotou pomôcť.

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka  projektu „Energia mladých a skúsenosti šedín“ v spolupráci viacerých subjektov, a to: Active Citizens Fund – Slovakia, o.z. LÁSKAVÉ RUKY, seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána a študentov z rôznych stredných a vysokých škôl.