Menu

Projekt: Hrnčiarske umenie v rukách seniorov

Nadácia Hencel cpf – Projekt Hrnčiarstvo – dostali sme finančné prostriedky na materiály a pomôcok. Veľmi sa tešíme na výrobu hrnčekov a misiek a iných výrobkov z hliny.

pastedGraphic.png

Názov projektu:

„Hrnčiarské umenie 

v rukách seniorov“

  • Zvýšiť kvalitu života seniorov s poruchou mobility.
  • Rozvinúť manuálne zručnosti a vedomosti.
  • Nadviazať na spomienkovú terapiu – hrnčiarstvo a práca s hlinou.
pastedGraphic_1.png
pastedGraphic_2.png