Menu

Jesenné zamyslenie

Hodnota človeka sa nemeria  jeho aktivitou, užitočnosťou pre spoločnosť, ani počtom liet. Hodnota človeka sa odvíja od skutočnosti, že človek je stvorený na obraz Boží a je Božím synom a dcérou. Sme vykúpení drahou krvou Pána Ježiša, sme Božími synmi a dcérami.                                         Sväté písmo nás učí aj tomu, ako pristupovať k vekovo straším, ako si ctiť a vážiť ľudí v jeseni života.                                

Niekoľko citátov, ktoré nám otvárajú oči srdca a ukazujú ako sa BOH OTEC díva na vzťah detí k rodičom, mladších ku starším…

Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh! Ex 20,12

Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh, aby dni tvojho života dlho trvali a aby sa ti darilo na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh! Dt 5,16

Syn môj, cti si svoju matku a neopúšťaj ju po všetky dni jej života! Rob, čo sa jej páči, a ničím nezarmucuj jej ducha!  Tob 4,3

Z celého srdca si cti otca a na vzdychy svojej matky nezabúdaj! Sir 7,29

Kto si ctí otca, bude dlho žiť, kto poslúcha otca, občerstvuje matku.

Skutkom i slovom a so všetkou trpezlivosťou si cti svojho otca…        

Kto si ctí otca, nájde radosť na synoch a bude vždy vyslyšaný, keď sa bude modliť. Sir 3,6-9

Jeseň života u tých, ktorí žijú okolo nás, nám dáva možnosť preukázať im úctu, skutky milosrdenstva  (za pohár vody sľúbil Ježiš nebeské kráľovstvo), lásku aj vzájomné odpustenie, ktoré nás pripravuje na večnosť… 

Sr. Emanuela Rindošová, SNPM