Menu

„Východniari si žijú, ako jedna rodina“.

Projekt realizovaný pomocou Karpatskej nadácie, Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o. a o.z. LÁSKAVÉ RUKY, určený bol pre obyvateľov Domu sv. Kozmu a Damiána s možnosťou rozvíjania dobrovoľníctva

Prečo tento projekt?

Myslíme si, že zvyšovanie kvality života seniorov s poruchami mobility je veľmi potrebné a často sa táto problematika v spoločnosti odsúva na margo. Projektom sme chceli poukázať na aktuálnosť starať sa o potreby týchto ľudí, dať im nový impulz do života. Ďalej naučiť mladých ľudí, dobrovoľníkov a deti (z MŠ a ZŠ) ako môžu pomôcť spríjemniť a skrášliť jeseň života týmto seniorom a to už len samotnou svojou prítomnosťou a spoločne stráveným časom pri zaujímavých aktivitách.

Ciele projektu:

Zvýšiť kvalitu života seniorov cez rozvíjanie a posilňovanie solidarity a vzájomné obohacovanie medzi seniormi s poruchami mobility a dobrovoľníkmi. Stanovené ciele sa nám podarilo zdarne realizovať ku veľkej spokojnosti seniorov s poruchami mobility, ale aj dobrovoľníkov a všetkých, ktorí sa jednotlivých aktivít zúčastnili. Do projektu sme plánovali zapojiť 170 dobrovoľníkov a v skutočnosti sa ich zapojilo 211, pričom bolo plánované, že odpracujú ccá 230 dobrovoľníckych hodín, tento predpoklad sa podarilo ďaleko presiahnuť. V skutočnosti bolo odpracovaných až 950 dobrovoľníckych hodín, čo je pre všetkých veľmi povzbudzujúce a napĺňa to nádejou do budúcnosti. Jednotlivé aktivity realizované v rámci projektu „Východniari si žijú, ako jedna rodina“.