Menu

Spojme energiu mladých a skúsenosti šedín v našom meste

Od 15.3.2020 spúšťame spoločný partnerský projekt s Nadáciou Slovenskej sporiteľne, Domom sv. Kozmu a Damiána a občianskym združením LÁSKAVÉ RUKY. Pod názvom „Spojme energiu mladých a skúsenosti šedín v našom meste“.

Aktivity projektu:

Inovatívnymi spôsobmi chceme riešiť problémy odsúvania seniorov s poruchou mobility na okraj spoločnosti za pomoci mladých dobrovoľníkov. Tu sa bude prepájať „energia mladých a skúsenosti šedín“, umožní sa vytváranie medzigeneračných priateľstiev, v zameraní na sociálnu integráciu. Ďalej chceme pozornosť zamerať na ďalšiu skupinu seniorov s vážnou poruchou zdravia. Zvýšenie kvality ich života chceme dosiahnuť pomocou vyškolenia zamestnancov v terapeutickej metóde bazálnej stimulácie. Ďalej v reflektovaní na aktuálnu situáciu pandémie niektoré aktivity presmerujeme na prevenciu šírenia Covid-19 v komunite, a tiež  ich zameriame na zmiernenie sociálneho dopadu izolácie na seniorov spôsobenej šírením ochorenia Covid -19.