Ekonomicky oprávnené náklady

 

Za rok 2017

Za rok 2018