Menu

Vhodná klíma pre seniorov

Snaha o zvyšovanie kvality života seniorov, cez estetickú, bezpečnú a klimatickú úpravu prostredia sa týchto dňoch stala reálnou cez inštalovanie bezprievanovej klímy do izby prijímateľov sociálnych služieb v Dome sv. Kozmu a Damiána. Projekt sa realizoval za podpory donora: Komunitná nadácia Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 26, 082 21 Veľký Šariš.

Hlavným cieľom projektu je efektívne zlepšovanie podmienok a zvyšovanie kvality života prijímateľov sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb cez zakúpenie a inštalovanie bezprievanovej klímy so systémom Virus Doctor (ktorý neutralizuje škodliviny, baktérie a vírusy) do obytných priestorov seniorov. Ďalej projekt zahŕňa  servis a dezinfekciu ozónom, príprava na sezónu 3 ks klímy, ktoré boli inštalované v roku 2019. 

Vynikajúca technológia Virus Doctor neutralizuje škodliviny vo vzduchu a zároveň ničí baktérie, ktoré neodstráni filter. Zo všetkých škodlivín vo vzduchu sa stáva neškodná vodná para. Inovatívna technológia neutralizuje škodlivé častice spôsobujúce alergie a dýchacie problémy a vždy zabezpečí čistý a zdravý vzduch. Funguje ako čistička vzduchu. Udržuje čistotu vzduchu zachytávaním 90 % prachu v priebehu 40 minút a 99 % v priebehu 100 minút. Vhodná do zdravotníckych i sociálnych zariadení.  

            Novoinštalovaná bezprievanová klimatizácia do vybranej miestnosti umožnila aktívnu prácu aj popoludňajší relax seniorom v príjemnom prostredí aj počas najhorúcejších dní roka. Bezprievanová klíma dokázala vytvoriť príjemné, relaxačné prostredie bez prievanu. V tejto izbe sa vystriedalo viacero seniorov a aj počas niekoľkých dní tropických horúčav si užili príjemnú pohodu v klimatickom upravenom prostredí. V prechádzajúcich rokoch sa musel umelo vytvárať prievan, zapínať ventilátor, čo bolo veľmi škodlivé a nepríjemné. Toto všetko vyriešila inštalácia bezprievanovej klímy a navyše s funkciou antivitus doctor, čo napomáha vytvárať bezpečné prostredie v čase koronavírusu. Výsledkom a dlhodobým benefitom projektu je vhodné spájanie aktivity a relaxu u seniorov cez klimatickú úpravu prostredia  v interiéri zariadenia.