Menu

Pec a hrnčiarský kruh na výrobu keramiky

Do nášho zariadenia sme dostali novú pec a hrnčiarský kruh na výrobu keramiky. Tak sme mohli spoločne odštartovať výpaľovanie keramických výrobkov a tak oživovať ľudové tradície. Tento Projekt “Oživenie ľudových tradícií” je realizovaný s finančnou podporou Nadácie SPP