Menu

Jeseň života v plnej kráse

Projekt realizovaný pomocou nadácie GRANVIA a o.z. LÁSKAVÉ RUKY, je určený pre obyvateľov Domu sv. Kozmu a Damiána s možnosťou rozvíjania dobrovoľníctva pod názvom:

Názov projektu:  „Jeseň života v plnej kráse“

 Čo nové projekt priniesol?

  • Cez rozvinutie dobrovoľníckych aktivít sa vďaka projektu Jeseň života v plnej kráse zapojilo veľa mladých ľudí – študentov.
  • Dlhodobým benefitom je zvyšovanie kvality života seniorov cez utváranie medzigeneračných priateľstiev a integráciu seniorov s poruchami mobility do spoločnosti za pomoci študentov dobrovoľníkov.
  • Posilnenie dlhoročných a nadviazanie nových kontaktov a partnerstiev so školami.
  • Zaktivizovanie členov o.z. LÁSKAVÉ RUKY a pravidelné zapájanie do projektu aj nám prinieslo nové skúsenosti, odhodlanie pokračovať v začatých aktivitách.
  • Revitalizácia práčovne.
  • Rozšírenie zelenej zóny a estetická úprava seniorparku cez výsadbu kvetov

 Aktivity projektu:

Oslava životných jubileí klientov, posedenie v kruhu svojej rodiny a priateľov 

Návšteva kaštieľa v obci Fintice

Nákup sadeníc kvetov spolu s klientami a v spolupráci s dobrovoľníkmi   

Skrášlenie a estetická úprava seniorparku, sadenie kvetinových záhonov a kvetov do žardinér

Deň otvorených dverí spojený s usporiadaním VII. Ročníka Kozmo-Damiána olympiády  

Jeseň života v plnej kráse – pomoc dobrovoľníkov pri aktivitách spojených s vylepšením kvality života seniorov                    

Retro módne trendy /v spolupráci s dobrovoľníkmi urobiť prehliadku módnych odevov a účesov/

Realizácia voľnočasových aktivít /v spoločenské hry, posedenie a spev pri gitare v seniorparku, spoločné vychádzky a iné aktivity počas celého roka