Menu

Vianočná výzdoba z tvorivej dielne

Študentky tretieho bakalárskeho ročníka Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove, odboru animácia voľnočasových aktivít, v rámci predmetu tvorivé animačné dielne s doc. ThDr. Petrom Tirpákom, PhD., vyrobili vianočné ozdoby. V pondelok 7. decembra 2020 dopoludnia nám ich priniesli, „aby potešili klientov a priniesli tak kúsok vianočného nádychu“.  Na dvore Domu sv. Kozmu a Damiána ozdoby prevzali sociálna pracovníčka Juliana Knutová s riaditeľkou zariadenia sestrou Petrou E. Sičákovou. Naši seniori sa prizerali spoza sklenených dverí a veľmi sa potešili mladým priateľom, ktorí si na nás spomenuli s novou výzdobou interiéru. Pre študentky bol  úsmev seniorov najväčšou vďakou. 

Prešov, 08.12.2020       

Autor: Juliana Knutová              Foto: Archív Domu sv. Kozmu a Damiána

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka schváleniu projektov Active  citizens fund ACF, KARPATSKEJ NADÁCIE a Nadácie Slovenskej sporiteľne, grantového programu #mamnato.