Menu

Vytvorme spolu bezpečný domov pre seniorov s poruchami mobility

Projekt: Vytvorme spolu bezpečný domov pre seniorov s poruchami mobility.

S finančnou podporou Nadácie EPH pre projekt „Vytvorme spolu bezpečný domov pre seniorov s poruchami mobility“ sa nám podarilo doplniť nevyhnuté materiálne vybavenie na ochranu klientov a zamestnancov pred koronavírusom. Zakúpili sme jednorázové rukavice a respirátory FPP2 a pulzný oxymeter 4v1 na jednoduché a presné meranie štyroch kľúčových zdravotných parametrov súčasne.

Zabezpečili sme obnovu prostredia interiéru Domu sv. Kozmu a Damiána: v izbách seniorov a na chodbách na okná a balkónové dvere sa inštalovali sieťky proti hmyzu, opravili sa vnútorné a vonkajšie svietidlá, zakúpením profesionálnej umývačky riadu sme revitalizovali kuchyňu.

Projekt riešil zabezpečenie zvýšenia  kvality poskytovaných služieb a zvýšenie bezpečnosti prostredia starostlivosti o ťažko chorých imobilných ľudí, ktorí sú plne odkázaní na pomoc a komplexnú starostlivosť.