Menu

Týždeň dobrovoľníctva 2020

V spolupráci OZ Láskavé ruky sa aj my zapájame do Týždňa dobrovoľnítva 2020. Náš deň aktívného dobrovoľníctva bude v stredu dňa 16.09.2020, svojou účasťou chceme aj my podporiť túto aktivitu a v spolupráci s dobroľníkmi pracovať na skrášlení nášho seniorparku, aby sme urobili radosť seniorom.

Viac informácii: http://www.dobrovolnictvopo.sk/dni-aktivneho-dobrovolnictva