Menu

Rehabilitačný prístroj pre seniorov

Dátum 11.10.2016 sa stal významným a radostným medzníkom pre seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove. Vďaka ľuďom z dobrým srdcom sa stal štartovacím bodom pre realizáciu projektu: „Symfónia aktivity a relaxu seniorov“. Seniori prevzali svoj nový rehabilitačný prístroj Motomed viva 1, ktorý im prišli odovzdať donátori projektu vedúca odboru sociálnych služieb Mesta Prešov PhDr. Mária Humeníková (projekt z dotácii MESTA PREŠOV) a za firmu LUX PREŠOV, S.R.O. jej konateľ p. Štefan Michalič. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života seniorov, ale aj mladej generácie, ktorá bude napomáhať formou dobrovoľníctva pri vytváraní podmienok inklúzie seniorov so špeciálnymi potrebami cez zvyšovanie ich vitality naspäť do spoločnosti. Vízia tohto projektu je nadobúdanie čo najväčšej vitality a samostatnosti seniorov cez rôzne cvičenia, nácviky sebaobsluhy a rehabilitáciu pod vedením odborných inštruktorov. Prvým krokom k splneniu vytýčeného cieľa bolo zakúpenie rehabilitačného prístroja MOTOMED viva 1, ktorý umožní kvalitnú rehabilitáciu seniorov. Liečebné ciele, ktoré chceme dosiahnuť pomocou prístroja: zvyšovanie pohyblivosti, uvoľňovanie svalstva pri ochrnutí celého tela a končatín, objavovanie zbytkovej sily svalov, znižovanie následkov z nedostatku pohybu – poruchy prekrvenia (tzv. studené nohy, opuchy), stuhnutosť šliach, kĺbov, skrátenie svalov a úbytok svalovej hmoty, krehkosť kostí a ich následná zvýšená lomivosť, tráviace problémy, posilňovanie psychiky a pozitívnych pocitov.

Prínosom projektu je aj vytváranie medzigeneračných priateľstiev medzi seniormi z Domu sv. Kozmu a Damiána, seniormi z Mesta Prešov a študentmi-dobrovoľníkmi. Ide o prepojenie príjemného relaxu s rekreačnou aktivitou pri cvičení, rehabilitácii a rôznych športových či spoločenských aktivitách v seniorparku. Návrat seniorov do spoločnosti a do vlastných rodín, cez spoločné vychádzky do Mesta a za kultúrou. Pozitívny stimul pre mladú generáciu venovať svoj voľný čas seniorom so špeciálnymi potrebami a napomáhať ich návratu do spoločnosti