Menu

Otvorenie senior parku

[portfolio_slideshow id=234]Dňa 18. septembra 2014 sme slávnostne otvorili senior park pri Dome sv. Kozmu a Damiána. Slávnostné otvorenie bolo vyvrcholením realizácie viacerých projektov pod spoločným názvom Aktívna jeseň života seniorov v Dome sv. Kozmu a Damiána. V rámci ochrany a tvorby životného prostredia sme svojpomocne a za pomoci mladých dobrovoľníkov vysadili zeleň a kvety, vytvorili skalky, fontánku.
Do spolutvorenia parku sme sa v rámci reminiscenčnej terapie snažili zapojiť aj našich seniorov. Na to sme využili spoločný cielený rozhovor priamo na mieste budúceho parku: čo a kde vysadíme, aké kvety, kry a stromčeky sa im páčia, čo sadili v okolí svojho domu či v záhradke, kam by chceli umiestniť lavičky… Tvorbu spevnených chodníkov, posedov, inštaláciu kríža a tiež rehabilitačnej zóny sme nechali na odborníkov.

Terapeutické parky pre seniorov sú vyvinuté na základe zmeny životného štýlu pre ľudí so závažnými zdravotnými problémami a zároveň ovplyvnené nárokmi na trávenie voľného času v prírode. Pod šírym nebom je možné tráviť čas veľmi zmysluplne v esteticky stimulujúcom prostredí so zapojením rehabilitácie i cvičenia, animoterapie a fytoterapie.

Hlavným zámerom bolo vybudovať fyzioterapeutickú zónu v senior parku s cieľom postupne zvyšovať kvalitu života seniorov cez motiváciu pre denné cvičenia – rehabilitáciu, ktorá je zameraná na znovunavrátenie sebestačnosti do najvyššej možnej miery                     po prekonaní akútnej formy ťažkého ochorenia. Zároveň sme tým zvýšili kvalitu poskytovaných služieb v našom zariadení.

Cieľom systematickej rehabilitácie u imobilného seniora je nanovo sa vrátiť do rodiny a spoločnosti. Exteriérový mobiliár v terapeutickom senior parku, ktorý je určený na aktívny pohyb a cvičenie seniorov na čerstvom vzduchu uprostred prírody, má veľký význam pre udržanie motorických schopností alebo ich návrat, pre prevenciu imobilizačného syndrómu a udržanie sebestačnosti. Cvičebné stroje sú prístupné viacerým seniorom súčasne a zároveň aj deťom, vnúčatám. Spoločné cvičenia seniorov s deťmi sú stimulujúcim prvkom pre vytrvalosť a celkovú fyzickú i psychickú pohodu. Inštalácia mobiliárov pre seniorov je novým trendom v rámci inklúzie zdravotne znevýhodnených občanov do rodín a spoločnosti.

Druhým zámerom bolo vytvoriť socioterapeutickú zónu v senior parku, teda vytvoriť posedy s lavičkami: pod orechom, pri fontáne, kríži, skalke a v rehabilitačnej zóne.
Tie umožnia nadväzovať seniorom nové priateľstvá (so seniormi, ktorí k nám prichádzajú z okolia na návštevu). Ďalej bude možné posilňovať medzigeneračné vzťahy medzi seniormi a ich deťmi či vnúčatami, alebo mladými študentmi-dobrovoľníkmi.

Terapeutické parky poskytujú multiodborné, zladené pôsobenie na seniora a jeho užšie prostredie v záujme čo najvyššej úrovne socializácie, t. j. vyrovnanie sa s postihnutím, snaha žiť relatívne kvalitný život, návrat k sebestačnosti pomocou rehabilitácie, vypĺňanie             bio-psycho-sociálnych a spirituálnych potrieb na dosiahnutie osobnej spokojnosti. Veríme, že aj náš terapeutický park bude prínosom pre všetkých klientov a ich rodiny. Splniť náš sen o zriadení terapeutického senior parku nám finančne pomohli donátori a sponzori projektu:

  • Mesto Prešov,
  • R e n o v a b i s – Nemecko,
  • V a s t e n a k t i e – Holandsko,
  • Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov,
  • Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie.

 

Vízie do budúcnosti: vybudovanie altánku ako centra socioterapeutickej zóny, zrenovovanie oplotenia a vytvorenie záhradného jazierka s okrasnými rybičkami, teda zriadenie animoterapeutickej zóny v senior parku.

Všetky fotky, ako sa postupne budoval senior park si môžete pozrieť v galérii tu >>