Menu

Dobrá novina v Prešovskej eparchii

Viac ako 300 koledníkov Dobrej noviny prijalo v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove požehnanie od vladyku Jána Babjaka. Počas sviatkov Narodenia Pána sa rozídu po farnostiach prešovskej eparchie, aby do rodín priniesli Dobrú novinu. Do koledníckej akcie sa v tejto eparchii zapoja deti a mladí približne v tridsiatich farnostiach. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí tak v deťoch rozvíja štedrosť a lásku, čím prispieva nielen k pomoci deťom v ďalekých krajinách, ale výrazne prispieva aj k formovaniu našej spoločnosti.

Prevzaté z http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=633

Tentoraz bola táto slávnosť výnimočná a veľmi cenná aj pre seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána, lebo v predvianočnej príprave počas Filipovky, deti na stretnutiach vlastnoručne vyrábali Betlehemy, práve pre našich seniorov. Animátori na stretnutiach rozpovedali deťom príbehy seniorov, ktorí nemôžu byť doma pri svojich blízkych pre svoju ťažkú chorobu a rozhodli sa urobiť im radosť tým, že každému z nich vyrobili vlastný Betlehem. Betlehemy boli nádherné  od výmyslu sveta. Vyrobené z papiera, zo slamy, zo skla, medovníkové i drevené. Na každom z nich bolo badať úsilie urobiť počas Vianoc radosť pre toho, kto ho dostane. Deti pri ich výrobe a osobnom odovzdaní seniorom pochopili, že nie len v ďalekej Afrike, ale aj veľmi blízko nich sú ľudia, ktorí potrebujú ich pomoc, pozornosť a lásku. A naši seniori zašli ešte ďalej o darovanú krásu sa rozhodli podeliť aj inými seniormi zo speváckeho zboru  Radosť v Prešove, ktorí sú našimi dlhoročnými priateľmi a boli nám pred Vianocami zakoledovať. A tak u nás platila ľudová múdrosť, že rozdávaním radosť rastie.