Menu

Slávenie sviatku sv. Kozmu a Damiána

V pondelok 1.7.2024 sme si pripomenuli sviatok našich patrónov sv. Kozmu a Damiána. Slávnostnú svätú liturgiu slávil otec Jozef Gača a otec Peter Tkáč. Otec Jozef nás v homílii  pozval podľa slov svätého apoštola Pavla na vznešenejšiu cestu, ktorú svätý Pavol videl v láske. Láska, ktorá je trpezlivá, dobrotivá, nezávidí, nevypína a  nevystatuje sa, nie je nehanebná a sebecká, nerozčuľuje sa a nemyslí na zlé, neraduje sa z nespravodlivosti, no raduje sa z pravdy. Všetko miluje, vo všetko verí, vo všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Na príhovor sv. Kozmu a Damiána prosíme o dar lásky.

Svätí Kozma a Damián proste Boha za nás!