Menu

Chráňme a starajme sa o tých najzraniteľnejších

Názov projektu: Chráňme a starajme sa o tých najzraniteľnejších

Cieľ programu :   Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi.

V auguste sme v Dome sv. Kozmu a Damiána vybudovali novú kúpeľňu (umývadlo na ruky, sprcha a WC) v dvoch izbách pacientov, s vlastným vchodom priamo z izby. Vybudovali sme vchod z chodby priamo do kúpeľne na izolačnej izbe pacientov. Na 3. nadzemnom podlaží sme na podeste hlavného schodiska vybudovali oddychový priestor, príp. šatňu pre zamestnancov.

Celkové náklady boli vo výške 17.607,- euro. Požiadali sme Prešovský samosprávny kraj prostredníctvom Projektu o finančnú podporu a schválili nám príspevok vo výške 70%, 12.320,- euro. Od Vás sme dostali 5.000,- euro.

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja VÝZVA PRE REGIÓN 2021 a z finančnej podpory Biskupstva v Augsburgu