Menu

Ochrana zdravia posilnením liečebnej rehabilitácie

Cieľom projektu bolo zakúpenie rehabilitačného prístroja ASTAR PhysioGo 701I, čím sme začali novú etapu skvalitnenia poskytovania služieb v Dome sv. Kozmu a Damiána. V roku 2023 sme liečebnú rehabilitáciu poskytovali klientom pobytového zariadenia pod odborným dozorom rehabilitačného pracovníka podľa odporúčaní lekára. Od januára 2024 sme začali liečebnú rehabilitáciu pre klientov ambulantnej formy sociálnych služieb. Cieľ napomôcť ochrane zdravia prijímateľov sociálnych služieb a zvýšenia kvality ich života bol naplnený.  Vďaka realizácii tohto projektu sme u všetkých zúčastnených prijímateľoch sociálnej služby dosiahli celkové zlepšenie zdravotného stavu fyzického aj psychického. 
Tento projekt sme realizovali vďaka finančnému príspevku Nadácie SPP. 

FOTOGALÉRIA