Menu

Putujeme do Poľska

Vedenie Domu sv. Kozmu a Damiána pozvalo svojich zamestnancov a ich rodiny na púť k Božiemu milosrdenstvu a Panne Márii Kráľovnej Poľska.

Táto IV. púť zamestnancov do  Wadovíc – Krakova – Czestochovej sa uskutočnila v dňoch 30.8.-1.9.2015 a zúčastnilo sa jej 49 pútnikov všetkých vekových kategórií, najmladší dvaja mali necelé 2 roky. Denne sme mali možnosť zúčastňovať sa na sv. liturgiách, ktoré slúžil náš spolupútnik o. Martin Barna.Prvý deň sme navštívili Wadowice, kde nasledovala prehliadka rodiska sv. Jána Pavla II. – múzeum v jeho rodnom dome a návšteva miestnej katedrály. Putovanie pokračovalo do Krakova, kde sme boli ubytovaní 2 noci priamo v Lagiewnikach pri Božom Milosrdenstve, ešte v ten večer sme stihli Mariánsky apel o 21:00 hod v kostole Božieho milosrdenstva pri relikviách sv. Fautíny Kowalskej.

Druhý deň bol ďalším putovaním za Kráľovnou Poľska do Czestochowej, kde sme prežili krásne chvíle pri nohách Nebeskej Matky. Plný zážitkov sme sa vrátili späť do Krakova, kde sme navštívili centrum Jána Pavla II..

Tretí deň bola prehliadka mesta Krakov. Prezreli sme si Wawel – kráľovský zámok aj baziliku sv. Stanislava. Veľkým požehnaním bola možnosť prezrieť si historickú časť mesta. Sprievodkyňu po Krakove nám robila sestra z rehole Jadvižanek Wawelskych, sr. Marzena, ktorá nám ukázala skvosty starého Krakova. Najväčším zážitkom bola možnosť navštíviť arcibiskupské sídlo a jeho kaplnku, v ktorej bol vysvätený za kňaza sv. Otec Ján Pavol II. a neskôr ako kardinál a primas poľský, tam denne slúžieval sv. omše.

Touto púťou sme sa chceli poďakovať Bohu za všetky dobrodenia pre nás i naše rodiny a tiež načerpať nových síl do nášho poslania pri starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich v našom zariadení v Dome sv. Kozmu a Damiána.