Menu

Pomôžme nájsť nové impulzy pre zvýšenie mobility seniorov

 Názov projektu: Pomôžme nájsť nové impulzy pre zvýšenie mobility seniorov

Hlavným cieľom projektu je inovatívnymi spôsobmi  riešiť problémy odsúvania seniorov s poruchou mobility na okraj spoločnosti, cez zavedenie aktívnej fyzioterapie a zvýšiť tým stupeň mobility a kvalitu života u seniorov v Dome sv. Kozmu a Damiána.

Zakúpiť 1 kus Motomed Viva, prístroj na precvičenie nôh a rúk na podporenie liečebného procesu u pacientov s rôznym typom poškodenia centrálnej alebo periférnej nervovej sústavy ako aj pri poruchách kostrosvalového systému, sa podarilo, čím bol dosiahnutý stanovený cieľ.

Charakter projektu:  dlhodobý

Projekt bol podporený z finančných prostriedkovKomunitnej nadácie Veľký Šariš.