Menu

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb – revitalizácia kuchyne v zariadení sociálnych služieb

Výzva Predsedu PSK 2023
Názov projektu:
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb – revitalizácia kuchyne v zariadení sociálnych služieb. 
Tento projekt bol realizovaný a podporený v rámci Výzvy predsedu PSK 2023.

Realizáciou tohto projektu sme skvalitnili úroveň zabezpečenia celodenného stravovania klientov a vytvorili profesionálne pracovné prostredie pre pracovníkov kuchyne.
Kvantitatívne výsledky projektu: nákup chladničky, mikrovlnej rúry, nerezových pracovných stolov a zásuvkovej skrine, podnosov na servírovanie, sady riadov – hrncov, ručného ponorného mixéru Zepter, nerezových misiek, sád tanierov a príborov, nerezových hrncov.
Dobre pripravená a materiálovo vhodne vybavená prevádzka je predpokladom pre odborne a kvalitne vykonanú a s láskou preukázanú starostlivosť.

Cieľ projektu : zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb sme zabezpečili revitalizáciou
materiálového vybavenia kuchyne zariadenia sociálnych služieb Domu sv. Kozmu a Damiána.
Realizátori projektu:
PSK – VÝZVA PREDSEDU 2023 – Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.
Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Fotogaléria