Menu

Prvý decembrový týždeň plný aktivít

Na začiatku týždňa nám Pán doprial dožiť sa slávenia krásnych jubileí, počas ktorých sme mu ďakovali za dar života. Pani Mária oslávila krásnych 85 rokov života a ďalšia oslávenkyňa, pani Eva, sa dožila pekných 90 rokov. Spolu s ostatnými seniormi sme si posedeli pri sladkej torte a zaspievali si so sprievodom gitary a tak sa tešili z prítomnej chvíle.

Ďalšie dni boli zamerané na blížiace sa vianočné sviatky. Dokončovali sa vianočné darčeky, ktoré si seniori pripravovali pre svojich blízkych. Uplietli pre nich farebné košíky, ktoré budú slúžiť na rôzne drobnosti, a ozdobili ich vianočnými pozdravmi.

Vyvrcholením tohto týždňa bola štvordňová duchovná obnova seniorov, ktorá začala vo štvrtok na sviatok sv. Mikuláša svätou liturgiou, ktorú slúžil o. Marcel. Program pokračoval aj v nasledujúci deň, prvý piatok v mesiaci. Seniori sa opäť zjednotili v tichu a v liturgickej modlitbe. Svätú liturgiu, po ktorej nasledovala eucharistická pobožnosť, slúžil o. Marek. Popoludní k nám zavítal sv. Mikuláš, ktorého sprevádzali bohoslovci z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča. Pre seniorov pripravili program s duchovným odkazom. Za mohutného spevu rozdali seniorom nielen sladké dary, ale aj úsmev, milé slovo či pohladenie. Duchovná obnova skončila svätou liturgiou v nedeľu.

Čas duchovnej obnovy bol časom naplneným spoločnou modlitbou i sviatosťou zmierenia. Spoločne sme ďakovali Pánovi za dary, ktoré nám bohato dáva.