Menu

Pane, očisť moje srdce a daj mi ducha pravého …

Pre gréckokatolíkov byzantského obradu bol pondelok 18.2.2024 prvým dňom Veľkého 40-dňového pôstu pred Paschou – Svätej štyridsiatnice. V Dome sv. Kozmu a Damiána sme tento deň začali modlitbou a naše aktivity nabrali pôstny charakter. Modlitby v kaplnke, sviatosť zmierenia, stíšenie i pôstne spevy… Spomienková terapia – spomienky, ako prežívali pôst naši predkovia, jedlá, zvyky, modlitby, obrad zmierenia v rodinách… Preto aj my sa chceme modliť o dobré prežitie pôstnych dní a príprav na Pánovu Paschu „Pane, očisť moje srdce a daj mi ducha pravého …“