Menu

Deň študentov – dobrovoľníkov

Podaj mi svoju dlaň…

Sme študenti  Prešovskej univerzity v Prešove, odbor Rádiologický technik. V Dome Sv. Kozmu a Damiána sme boli ako dobrovoľníci. Napriek tomu, že v rámci našej odbornej praxe nebol tento sociálny dom zaradený, sme veľmi radi, že nás prijali a umožnili nám nazrieť do ich komunity a pomôcť klientom. Počas dvoch dní, ktoré sme tu boli, sme si odniesli veľmi veľa. Naučili sme sa, že aj ťažko chorí seniori, dokážu aj nám mladým a zdravým,  vyčariť úsmev na tvári a zároveň nás prekvapiť, čo všetko dokážu. Veríme, že nás sem ešte nohy niekedy zavedú a pomôžeme spríjemniť každému z klientov jeho jeseň života.

študenti – dobrovoľníci

Pre seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána bola prítomnosť mladých študentov -dobrovoľníkov naozaj veľkým prínosom. V rámci nadviazania prvotného kontaktu medzi mladými dobrovoľníkmi  a seniormi si sestra Katarína z Kongregácie SSNPM pripravila zaujímavú aktivitu. Mladí sa zoznámili so seniormi, porozprávali s každým z nich a navzájom si poodkresľovali svoje ruky na farebný papier. Až po získaní dôvery a vzájomnom priblížení,  mohlo sa začať s realizáciou spoločného diela. Potom nasledovalo veľké vystrihovanie, ďalej pripravené papierové dlane spoločne rozmiestnili a prilepili do formy kreatívnych motýlích krídel. Hotovým spoločným dielom si naši seniori vyzdobili  spoločenskú miestnosť. Moto týchto stretnutí znelo: „Podaj mi svoju dlaň…“ a je veľmi výstižné, dlaň podáme len niekomu komu dôverujeme. Aj toto stretnutie dvoch rozličných generácií ukázalo, že životom musíme kráčať ruka v ruke a byť si vzájomne oporou. Sila mladosti sa môže rozvíjať aj vďaka životnej skúsenosti ľudí, ktorým vlasy už postriebril čas.